עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

#662. צלח [ציון לנפש חיה] על מס׳ ברכות עירובין ביצה TZLACH

on Mesechta Brachos , Pesachim & Be'ah

Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie

as orginally printed in Slavita - printed 1856

 

Valued at € 750 - SOLD

 

 

 

 

Thick pages - ZTLACH was written by Noda BeYehuda - Reb Yechezkel Landau

Excellent condition [with signature/name] numerous names inscribed - ask for photos

50 + 80 + 40 double sided pages - all bound together

Size 40 cm x 23 cm x 3 cm

Weighs 1.4 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר