עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

מהרשא

# 659 Complete מהרשא - Vol I & II

Sefer MaHarSha Printed in Vienna 1814

Valued €2,000 - reduced to €300 - $400

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

Printed by Georg Holzinger Vienna - Wien

260 double sided pages

Size 36 cm x 24 cm x 3.2 cm

Weighs 1.7 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

All the high value items - we've reduced to $400 - €300

Special reduced price $400 - €300

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW - USD $400 - € 300

Please enter sefer #
Euro
Please enter sefer #
USD$

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר