עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

#650. מסכת ראש השנה יומא סוכה תענית - Rosh Hashana, Yoma, Succah, Ta'annis and מסכת שקלים ירושלמי Shekalim Yerushalmi

Printed Anton Schmid Vienna 1833 - excellent condition

SOLD

 

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name/stamp]

320 double sided pages = 600 pages

Size 36 cm x 25 cm x 5 cm

Weighs 2.6 KGS

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר