עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

566. סידור Pocket - small - Siddur Prayer in Hebrew and German

Printed Prag & Breslau by Jacob Brandeis in 1900

SOLD

 

 

 

Size 14 cm x 10 cm x 2.2 cm

Weighs 380 grams

Thin paper - 565 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - brown leather - with gold color rim

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Old German print

 

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר