עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#558. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos

Printed Vilna 1871

Bargain price at USD$100

 

 

Size 27 cm x 22 cm x 1.5 cm

Weighs 780 grams

Thin paper - 280 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers -

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר