עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#557. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur

Printed Vienna 1816 by Anton Schmid

Bargain price at USD$100

 

 

 

Size 13 cm x 19 cm x 4 cm

Weighs 560 grams

Thin paper - 500 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

NO covers - few missing pages - hence bargain price

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר