עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#552. מחזור ליום שני של ראש השנה

Machzor for 2nd Day Rosh Hashana

Printed Metz, France in 1817

Bargain price at USD$100

 

 

 

Prayer book for Jewish New Year -the 2nd day Rosh Hashana

Printed 1817 in Metz, France by Ephraim Hadamar

With the Stamp of Archival Depot Offenback-am-Maine "pre-war"

130 double sided page [260 pages]

Size 21 cm x 13 cm x 1.8 cm

Weighs 400 grams

Thick good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר