עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Hagada הגדה של פסח

Full Section of Hagada's including modern reprints and ornate Hagada's

 

הגדה של פסח

# 502. Hagada הגדה של פסח printed by Verlag Pardes Berlin 1928

signature of Goldwasser - Berlin N54 Schonhauser Allee 186

מאמר יהונתן על חד גדיא of Yehonosson Eibeshitz

Valued € 100 - SOLD

 

 

 

Size 17 cm x 24 cm x 0.4 cm

Weighs 220 grams

Thin paper - 40 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers -hardback

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר