עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW

& with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin

Special Bargain Price at USD$ 100

 

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW

& with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

115 double sided pages = 230 pages

Size 23 cm x 20 cm x 2.2 cm

Weighs 680 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר