עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#462. משניות סדר נשים & משניות סדר נזיקין Mishnayos

Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

462. משניות סדר נשים & משניות סדר נזיקין

Mishnayos Noshim & Nezikin printed Berlin 1833

with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin & Basel

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

100 + 120 double sided pages = 440 pages

Size 24 cm x 20 cm x 3 cm

Weighs 1050 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר