עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#461 משניות סדר זרעים

Mishnayos Seder Zeroim Printed Altona 1841

Special Bargain Price at USD$ 100

 

משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim with the Sefer Shnos Eliyahu

Printed Altona, near Hamburg Germany

Printed 1841

Weight 875 grams

Dimensions 33cm x 21 cm x 2.5cm

170 double sided pages [ ie 340 pages], thin German good quality paper

No missing pages

Original hardback cover, damaged spine and frayed edges

The Spine of the book has completely gone - and nothing is holding the book together "fragile"

Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר