עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#457 משניות סדר נזיקין נדפס בדיהרנפורט

Mishnayos Seder Nezikin Printed 1805

Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

 

#457 משניות סדר נזיקין נדפס בדיהרנפורט

Mishnayos Seder Nezikin Printed 1805

 

Thick pages

Excellent condition [with stamp of Ansells Library & Adass Yisroel Library

190 double sided pages - 380 pages

Size 22 cm x 18 cm x 3 cm

Weighs 800 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר