עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#456. משניות סדר טהרות

Printed in Altuna Hamburg Germany in 1853

stamp of Ignatz Gross - Nitra & signature

SOLD

 

 

456. משניות סדר טהרות Printed in Altuna Hamburg Germany in 1853

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name - stamp of Ignatz Gross - Nitra]

220 double sided pages

Size 25 cm x 21 cm x 2 cm

Weighs 890 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר