עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#455. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

unknown year - approx 1850 - german printed

Special Bargain Price at - USD$130

 

 

455. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

unknown year - approx 1850

 

Thick pages

covers frail and missing 1st 10 pages [with stamp of Adass Yisroel, London]

150 double sided pages

Size 23 cm x 19 cm x 1.7 cm

Weighs 610 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר