עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#454. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

Printed Furth 1814

With the stamp of Adass Yisroel 40 Queen Elizabeths Walk

Special Bargain Price at USD$100

 

 

#454. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

Printed Furth 1814

 

Printed from AMSTERDAM edition - by Izaac David Zirndorfer of Furth in 1814

Thick pages

Excellent condition [with stamp of Adass Yisroel]

150 double sided pages = 300 pages

Size 24 cm x 20 cm x 2.3 cm

Weighs 710 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר