עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים

unknown year - circa 1750 - possible Italy

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

 

 

Thick pages - almost all loose pages = but in order

800+ double sided pages

Size 36 cm x 25 cm x 7 cm

Weighs 2 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר