עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827

Sames as www.hebrewbooks.org/19747

Valued at € 250 - reduced special price USD$100

 

 

Thick pages - no covers and fragile

180 double sided pages

Size 40 cm x 22 cm x 3.5 cm

Weighs 1.1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר