עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר עין יצחק השני
שאלות ותשובות מחלק אבן העזר

# 38 Sha'alos UTeshuvos Ein Yitzchak vol 2

Includes Responsa on Even Ha'ezer - Printed Vilna 1895

Valued at €200 - SOLD

 

 

Sha'alos UTeshuvos Ein Yitzchak vol 2

By Rabbi Yitzchok Elchonon Spector of Kovno

Includes Responsa on Even Ha'ezer

1st Edition Printed Vilna 1895

124 double sided pages [ie 248 pages]

Size 34 cm x 23 cm x 1.5 cm

Weighs 935 grams

Thick good quality paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages and blotches

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר