עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listings of Torah & Tenach and "Medrash & Seforim on Torah"

#367. ספר ירמיה Printed Offenbach 1819 - signed Grunfeld - Wurzburg

Valued over €300 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name] Grunfeld Wurzburg

192 double sided pages

Size 20 cm x 12 cm x 2 cm

Weighs 330 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר