עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#362. ספר ויקרא Chumash Vayikra

& . ספר במדבר Chumash Bamidbar

Printed Berlin Germany in 1862

Valued over €300 - reduced special price of USD$100

 

 

 

 

362. ספר ויקרא Chumash Vayikra & . ספר במדבר Chumash Bamidbar Printed Berlin Germany in 1862

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

120 + 160 pages

Size 20 cm x 13 cm x 2.2 cm

Weighs 380 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר