עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

#360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos

Printed 1859 Vilna

Valued over €300 - reduced special price of - USD$100

 

#360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos Printed 1859 Vilna

Thick pages

Excellent condition - original covers

380 pages

Size 14 cm x 21 cm x 2.2 cm

Weighs 500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר