עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

#352 תורה ספר ויקרא Torah Chumash Sefer Vayikra

Printed circa 1812

Valued over €300 - SOLD

 

 

 

 

#352. תורה ספר ויקרא Torah Chumash

Sefer Vayikra Printed circa 1812

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

The INNER binding looks like a Polish Marriage certificate bound into the covers

270 pages

Size 18 cm x 11 cm x 2 cm

Weighs 225 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר