עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#350 תורה ספר שמות

Sefer Shmos "Exodus" - Torah Printed Vienna 1821

In Hebrew & Italian by Yitzchok Shmuel Isaaco Reggio

Valued over €300 - reduced special price of USD$100

 

 

Sefer Shmos - Torah

Printed Vienna 1821 in Hebrew & translated into Italian by Yitzchok Shmuel - Isaaco Reggio

Printed 1821 by Anton Strauss

400 pages

Size 19cm x 12 cm x 2.4 cm

Weighs 380 grams

Very thick good quality Vienna paper pages

No missing pages in perfect condition

Original hardback cover

Some discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script & Italian print

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר