עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

שאלות ותשובות

ספר חתם סופר חלק אורח חיים

# 30 Sefer Chasam Sofer "Orach Chayim" - Printed Vienna 1895

Valued at € 200 - SOLD

 

 

Sefer Chasam Sofer "Orach Chayim"

Printed Vienna 1895

and

Sefer Chasam Sofer Volume VI of Sha'alos UTehsuvos

Printed Vienna 1882

Printed by "Verlag von Jos. Schlesinger's Buchhandling Wien I., Seitenstettengasse 5 Wien" - Vienna

Druck von Moritz - Knopflmacher - Wien

120 double sided pages [ie 240 pages]

Size 40 cm x 24 cm x 1.6 cm

Weighs 900 grams

Thick quality Vienna paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow discolouration of pages , frayed edges

& some pages detached from spine

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר