עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

ספר פתחא זוטא על הלכות חלה

# 28 Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch

Printed גראסווארדיין 1937 Oradea

With stamp of Rabbi Shraga Feivesh Schneebalg Stamford Hill London - the grandson of Author

Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch

Printed גראסווארדיין 1937 Oradea

Printed by Rabbi Ya'akov Leimseider

Printers - Wilhelm Rubinstein Oradea

Sold in London by Rabbi F Schneebalg - Grandson of Author

[see photo]

56 double sided pages [ie 112 pages]

Size 24 cm x 19 cm x 0.8 cm

Weighs 260 grams

Thin but good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Discolouration of pages, some frailed edges

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר