עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

#226 ספר עוללות אפרים

Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

stamped E Wiesenberg, 27 Dover Road Sheffield 11

 

ספר עוללות אפרים

Sefer Olelos Ephraim

Printed Warsaw 1883

stamped E Wiesenberg, 27 Dover Road Sheffield 11

 

Thin pages

Excellent condition - just a few slightly frayed pages

340 pages

Size 22 cm x 15 cm x 1.5 cm

Weighs 350 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר