עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

תנך תורה נביאים כתובים

Tenach, Psalms, Bible & Scriptures

Full Section Torah Tenach Bible תורה חמשה חומשי תורה

ספר ירמיהו נדפס קארלסרוא

#165. Sefer Yirmiyahu printed Karlsruhe in 1829

Valued at € 150 - SOLD

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר