עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש

# 161. Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim

Printed in Munkacs 1886 & 1891 by Blayer & Kohn

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

40 + 40 + 50 + 40 double sided pages = 340 pages

Size 24 cm x 17 cm x 2 cm

Weighs 630 grams

Thin paper

stamp of Rabbiner Rosenberg Johanesberg

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר