עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד

#156. Sefer haMagid printed Vienna 1814

Valued at € 1000 - reduced to €300 - $400

stamp of JEWS COLLEGE LONDON

 

 

119 double sided pages = 238 THICK pages

Size 26 cm x 20 cm x 1.2 cm

Weighs 530 grams

stamp of JEWS COLLEGE LONDON

No missing pages, ink and pages clearly readable

missing original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

All the high value items - we've reduced to $400 - €300

Special reduced price $400 - €300

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW - USD $400 - € 300

Please enter sefer #
Euro
Please enter sefer #
USD$

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר