עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר משלי פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא

#146 Sefer Mishley Book of Proverbs

Printed Warsaw 1867

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

230 pages

Size 13 cm x 21 cm x 1.4 cm

Weighs 240 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר