עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

תורה עם נביאים ראשונים
עם חמש מגילות נדפס ליוורנו

#145 Torah Chumash & Nevi'im Rishonim with 5 Megillos

Printed in 1833 Livorno - Italy - Large Size and Quality Printed

Valued €2,500 - SOLD

 

"Printed on watermarked Paper"

 

 

 

Size 28 cm x 21 cm x 3 cm

Weighs 1.8 KG - heavy and large

Thick paper

140 + 100 double sided pages = 480 pages

no missing pages

ink and pages clearly readable

Hard-back covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר