עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות
בית אב ספר ראשון

#143 Sha'alos uTeshuvos Beis Av vol 1

Printed Warsaw 1896

Valued € 400 - SOLD

 

 

70 pages

Size 31 cm x 20 cm x 0.4 cm

Weighs 320 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר