עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר המנהיג
חברו הרב אבן הירחי

#130 Sefer Hamanhig Printed Berlin 1854

Stamped by S.D.B.

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

Size 14 cm x 21 cm x 1.0 cm

Weighs 270 grams

Thin paper - 240 pages

stamp of Yosef Margolis and of SDB Berlin

& another illegible stamp as above photo

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - paperback cover

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר