עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שמע יעקב
יעקב נאווהרדאק

#107 Sefer Shema Ya'akov printed in Leek 1860

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Size 24 cm x 20 cm x 1.0 cm

Weighs 400 grams

Thin paper - 150 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר