עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

פירוש רדק על התורה

#102 RaDaK on Torah Breishis by Rabbid David Kimche

Printed Pressburg 1842

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Size 21 cm x 13 cm x 0.9 cm

Weighs 210 grams

Thin paper - 180 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר